ICON (BIỂU TƯỢNG) KHÔNG GIẪM CHÂN LÊN THÙNG CARTON

Icon biểu tượng không giẫm chân lên thùng

Icon – Biểu tượng này rất thường được sử dụng trong ngành thực phẩm, bánh kẹo…

Ý Nghĩa:

  • Khuyến cáo không được giẫm chân lên những thùng, đồ… có in biểu tượng này.

Vị trí để Icon – biểu tượng:

  • Các biểu tượng này thường được in trên nắp thùng Carton (các tông) để dễ nhìn thấy từ phía trên.
  • Cũng có thể để ở mặt phụ thùng Carton.

Hãy gọi cho chúng tôi để được Tư Vấn hoặc Báo Giá:

About these ads

About world4carton

Thế giới bao bì thùng Carton tại Việt Nam

Posted on July 29, 2011, in 5. Kỹ thuật Carton, 8. Biểu tượng (Icon), Download, Học tập - làm việc. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: